Hotely a investiční celky

V uplynulých 20 letech jsme se podíleli na realizaci interiérů více než 300 hotelů a veřejných prostor včetně divadel, multikin a kasin po celé republice i v zahraničí. Vybavili jsme hotelové pokoje i kongresová centra a restaurace garnýžemi, roletami, japonskými stěnami, závěsy a záclonami.

Pro hotely používáme pouze osvědčené a odolné systémy garnýží vhodné i pro nešetrné zacházení, s jednoduchým, intuitivním ovládáním. Proto poskytujeme na tyto garnýžové systémy záruku 5 let. Navíc i garanci opravy do 2 pracovních dnů.

Již od roku 1993 dodáváme a propagujeme na českém trhu nehořlavé látky pro přehozy, záclony, závěsy, japonské stěny a rolety. V současné době dodáváme vedle nehořlavých materiálů i látky dalších speciálních typů jako Air, Bio activ a Akustik.

Pro hotely zajišťujeme i výrobu speciálních látek a potisků.

Nové druhy textilních materiálů na potahy, závěsy i záclony.

nehořlavé látky

Od roku 1992 dovážíme a propagujeme nehořlavé materiály, konkrétně látky z vláken Trevíra CS, které splňují všechny požadavky na nehořlavý textil do interiéru.

Proč nehořlavé materiály? Podívejte se na následující video, poví v krátkosti vše.

nehořlavé látky

Video Trevira

Od roku 1999 dodáváme na trh látky s vlastnostmi AIR - materiály, které fungují obdobně jako katalyzátor v autě. Veškeré složité uhlovodíky, formaldehydy, acetáty i cigaretový kouř se při průchodu látkou závěsů nebo záclon rozkládají na vodní páry a oxidy (kysličníky).

drapilux air – příjemné vnitřní klima ve všech životních a pracovních ploch 

 •  citit čistý a čerstvý vzduch po celý den
 • snižuje riziko vzniku alergií, zejména u imunokompromitovaných a oslabených starých lidí
 • snižuje množství znečišťujících látek a zápachů
 • katalytický efekt, bez ohledu na světelné podmínky
 • Akční nezávislé instituce vědecky
 • vysoká odolnost při praní

Od roku 2001 pak dovážíme látky BIO ACTIV

Bioaktivní látky drapilux je další kvalitativní krok. Bioaktivní látky mají antibakteriální účinek v certifikované kvalitě Trevira CS. Brání množení nejčastějších infekčních bakterií v nemocnicích (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus) je zabráněno - a tak jsou hlavně pro zdravotnictví nový standard pro kvalitu vzduchu.

Látky bioaktiv drapilux získaly ocenění "Nejlepší inovace roku 2004".

Kdekoli je důležitá higyenická čistota, tam bioaktivní látky  drapilux poskytují významnou podporu
Výhody bioaktivních látek drapilux:

 • vyšší kvality a efektivity v oblasti zdravotnictví
 • permanentní ochrana proti vzniku a šíření infekčních chorob
 • patogeny, jako jsou nozokomiální patogeny nemohou vynásobte bioaktivních drapilux
 • žádné drogy migrace na kůži a proto zdraví neškodná
 • snižuje přecitlivělost a alergie rizika, zejména v imuno-kompromitovaných pacientů a věkem
 • úspora nákladů díky kratší doby zdržení pacienta
 • zvýšil zdar pacientů a personálu
 • dlouhé intervaly praní při vysoké odolnosti praní
 • ekologicky aldehyd-amoniak sloučeniny
 • ušetřit náklady tím, že eliminuje nákladné dezinfekčním
 • žádné uvolnění biocidů z tkáně
 • žádné ekologické expozice organochlorových sloučenin
 • zlepšení bezpečnosti v oblasti zpracování Bioaktivní vláken a tkanin

FOTO Látky Drapilux

Proč používat látky AIR a BIOAKTIV ?

Látky se specifickými akustickými vlastnostmi

K čemu slouží tyto textilie ?

Akustické požadavky v luxusních hotelů jsou velmi různorodé - tišit hluk v rušném hotelovém lobby pro separátní jednání, zajistit srozumitelnost řeči v přednáškovém sále nebo vytvořit důvěrnou atmosféru v restauraci nebo kavárně.

Použití  akustických dekoračních materiálů drapilux zajistí pro téměř všechny požadavky na akustiku ideální podmínky: Tyto speciálně vyvinuté textilie mají výrazný tlumící účinek, který byl jasně prokázán ve vědeckých studiích Fraunhofer Institutu.

Reference...